هفته #نوجوان با شروع برنامه قرآنی نوجوانان پسر در محل آستان مبارک امامزاده #سیدمحمد #خمینی شهر برگزار شد مورخ

در این مراسم که با همکاری و همیاری نهادهای شهرستان برپا گردید به ۱۹نفر از نخبگان نوجوان قرآنی هدایایی تعلق گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی ،خمینی شهر را یکی از بی نظیرترین شهرها جهت پرورش حافظان قرآنی برشمرد.