کمال انسانی تنها از راه خواندن کتاب انجام می گیرد

شرایط ثبت نام:

  • تکمیل فرم ثبت نام
  • کپی شناسنامه ،کارت ملی
  • یک قطعه عکس۴*۳

کتابخانه ی آستان هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۲ منتظر شما فرهیختگان می باشد.