در روز سه شنبه مورخ ۲۳ آذر ماه مصادف با ششمین روز از هفته وقف همایش بزرگ روحانیون شهرستان خمینی شهر در امامزاده سید ابراهیم (ع) فروشان برگزار شد. در این همایش حجت الاسلام قربانی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر  گزارش هایی از روند برنامه سال ۹۴ اوقاف ارائه و از روحانیون شهرستان درخواست تعامل بیشتر و ترویج فرهنگ وقف را در میان احاد مردم خواستار شد. در ادامه برنامه فرماندار محترم از فعالیتهای اوقاف شهرستان خمینی شهر تشکر و قشر محترم روحانی را از مروجان این سنت حسنه دانست. همچنین حجت الا سلام کشکولی به عنوان سخنران ویژه مراسم در راستای وقف جدید و سوق دادن جامعه به  وقفی که نیازهای فرهنگی دینی امروز را برطرف نماید.