طرح نشاط معنوی با هدف غنی سازی اوقات فراغت در آستان مقدس امامزاده سید ابوالحسن (ع) دستگرد قداده در حال برگزاری است. این طرح در غالب برنامه های فرهنگی و آموزشی از جمله بازی و سرگرمی ، زندگی نامه معصومین، برنامه های اردویی و ورزشی و کارگاه های آموزشی توسط اساتید مجرب برگزار میگردد. باقری مدیر فرهنگی قرآنی امامزاده سید ابوالحسن (ع) ضمن اشاره به استقبال توسط اهالی از این طرح افزود در این محل ظرفیت های خوبی وجود دارد که لازم است با برنامه ریزی و آماده سازی فضا و فراهم کردن امکانات اولیه در این آستان مقدس به پویایی هر چه بیشتر این برنامه ها و بهره برداری از این ظرفیت ها پرداخت.