خادمین شما در استان مقدس امامزاده سید محمد (ع) اقدام به راه اندازی مهمانسرا جهت ارائه تبرکی حضرت به زائرین عزیز نموده است. لذاخیرین محترم میتوانند نذورات نقدی و غیر نقدی خود را در این خصوص به مدیریت آستان تحویل نمایند.