دیدار رئیس محترم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان از رئیس دادگستری شهرستان خمینی شهر

به گزارش روابط عمومی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر در روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه حجت الا سلام قربانی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهربا آقای زیبایی فر رئیس دادگستری و همچنین آقای ملکی قاضی شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان دیدار کردند . حجت الا سلام قربانی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر در این دیدار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه از همکاری دادگستری شهرستان در راستای احیای موقوفات و اخذسند موقوفات پر رقبه شهرستان مثل موقوفه ملک و شیخ مهدی و ابوالفضل تقدیر و تشکر کرد . ایشان اظهار داشت پس از اخذ سند این موقوفات و با توجه عدم همکاری برخی از متصرفین موقوفات ، همکاری مراجع قضایی در احیای موقوفات حائز اهمیت آقای زیبایی فر رئیس دادگستری شهرستان نیز با اشاره به فعالیت های گسترده و ارزشمند اداره اوقاف شهرستان تصریح کرد مجموعه دادگستری در جهت احیای موقوفات شهرستان آماده همکاری لازم با اداره اوقاف است .