کسب مقام دوم مسابقات کشوری معارف قرآن کریم توسط زهرامحمدی آشجردی از شهرستان خمینی شهر

به گزارش واحد فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر  مسابقات کشوری رشته مفاهیم قرآن کریم در روز سه شنبه  اول دی ماه  در استان کرمانشاه برگزارشد و خانم زهرا محمدی آشجردی از شهرستان خمینی شهر به عنوان تنها نماینده استان اصفهان موفق به کسب مقام دوم این مسابقات شد. مسابقات کشوری رشته مفاهیم قرآن کریم در سه مرحله و بین نمایندگان استانهای کل کشور برگزار شد.