این واحد با مربیان خبره و توانمند در روزهای تعطیل جهت انس بیشتر با نونهالان وکودکان با مسائل دینی پذیرایی این عزیزان می باشد.