جلسه توجیهی آرامش بهاری با حضور مدیران ، هیئت امناء، شورای فرهنگی قرآنی وخادمین بقاع متبرکه در آستان مقدس امامزاده سید محمد (ع) شهرستان خمینی شهر

امامزاده سید محمد خمینی شهر