خمینی شهر در فاصله ۱۱ کیلومتری اصفهان واقع گردیده است. بافت تاریخی این دیار به دوران سامانیان برمی گردد کهندژ در واقع مقر پادشاهان کیانی و سامانی بوده است. این شهرستان از شمال به برخوار و میمه، از جنوب به شهرستان فلاورجان، از شرق به شهرستان اصفهان و از غرب به شهرستان نجف آباد محدود می باشد. از آنجا که این شهر در قدیم از سه ده به نامهای: خوزان، فروشان و رنوسفادران به وجود آمده به آن (سده) می گفتند.
مساحت این شهرستان ۱۷۵٫۵ کیلومتر مربع و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۵۹۵ می باشد.
وجود امامزادگان و ستارگان درخشان آن رسول (ص)۹ در این شهرستان بر اهمیت مذهبی و معنوی آن افزوده است و مردم این دیار چون نگینی این بزرگواران را در برگرفته و صورت بر آستانشان پاکشان می سایند.

ایشان فرزند زین العابدین بن عبدالله بن­ محمد علوی، سر سلسله سادات علوی عاملی است که مقیم جبل عامل بوده، ظاهراً در نجف تحصیل کرده و از شاگردان محقق کرکی بوده است. وی یکی از دختران کرکی را به همسری گرفت. وی از این همسر، سید احمد علوی عاملی (متوفای پس از سال ۱۰۵۴ و […]