امضای تفاهم نامه فرهنگی قرآنی اداره اوقاف و امور خیریه و سازمان زندانها

در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه فرهنگی قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و سازمان زندانها جلسه مشترکی بین کارشناسان فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر و مسئول فرهنگی زندان خمینی شهر تشکیل شد. حجت الا سلام بیدرام کارشناس فرهنگی اداره اوقاف شهرستان گفت در پی این تفاهم نامه پس ازثبت نام از زندانیان و پرسنل زندان کلاسهای حفظ قران کریم برای ثبت نام کنندگان تشکیل میشود. جزینی مسئول فرهنگی زندان خمینی شهر نیز ضمن اشاره به اقبال عمومی زندانیان به برنامه های فرهنگی قرآنی افزود به زندانیانی که موفق به حفظ از قرآن کریم شود تخفیف در مجازات و مرخصی تشویق تعلق میگیرد.