به گزارش روابط عمومی اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان خمینی شهر حجت الاسلام قربانی رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان خمینی شهر از اجرای طرح مهرتحصیلی درشهرستان خمینی شهرخبرداد.
وی اظهارداشت اجرای طرح مهرتحصیلی در راستای اجرای نیات واقفین خیراندیش توسط اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان خمینی شهر وباهمکاری اداره آموزش وپرورش شهرستان اجرا می گردد.
وی افزود طبق احصاء نیات موقوفات مرتبط ، این طرح باهدف کمک به دانش آموزان نیازمندوبی بضاعت ودر راستای تهیه اقلام ولوازم التحریر مورد نیاز آنها اجرا خواهد شد.
حجت الاسلام قربانی تصریح کرد دراین طرح تعداد۱۰۶۱ عدد کیف لوازم التحریر تهیه ودر پایگاه های طرح مهرتحصیلی در بقاع متبرکه شهرستان ومکان های مشخص شده با معرفینامه آموزش وپرورش توزیع می گردد.
حجت الاسلام قربانی ضمن اشاره به آثار وبرکات موقوفات در جامعه به ایجاد وقف های جدید با نیات مورد نیاز شهرستان تاکید کرد.
وی در پایان زمان اجرای طرح مهرتحصیلی را تا ابتدای مهرماه سال جاری اعلام کرد.

?روابط عمومی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان خمینی شهر