,

اخذ سند یکی از بزرگترین موقوفات استان اصفهان در شهرستان خمینی شهر

به همت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر سند یکی از بزرگترین موقوفات استان اصفهان به نام موقوفه شیخ مهدی و ابوالفضل نجفی صادر شد. حجت الا سلام و المسلمین قربانی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر اعلام این خبر اظهار داشت با توجه به تصرف بسیاری از موقوفات ، اخذ این سند گام مهمی در شناسایی ، احیاء و حفظ این موقوفه محسوب میشود . وی افزود این موقوفه در تاریخ ۱۳۴۸ قمری توسط دو واقف خیر اندیش بنامهای شیخ مهدی و ابوالفضل نجفی به متراژ ۳۵۲۵۹۵۹/۵۷ متر مربع از اراضی هرستان و انبارستان با نیت روضه خوانی حضرت زهرا (س) و تعمیر بازسازی مدارس علوم دینی وقف شد . وی گفت سند این موقوفه با تلاش پرسنل خدوم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر و همکاری اداره ثبت اسناد و املاک خمینی شهر تحت عنوان پلاک ۱۰۲ اصلی بخش ۱۴ ثبت اصفهان صادر و اخذ گردید .